Μια ενδιαφέρουσα έρευνα από την αγγλική ασφαλιστική Carole Nash, που πέραν από τα επιφανειακά της συμπεράσματα έχει και έναν βαθύτερο σκοπό, σχετικά με τους χρήστες μοτοσυκλέτας!